Поуздана услуга

Топли дом без бриге о услузи грејања

Јавно комунално предузеће

"Новосадска топлана" Нови Сад

Топлана „Петроварадин“

Топлана „Петроварадин“ – 1983. год.

Инсталисана снага извора: 11,63 MW
Гориво: природни гас
Топлотно подручје: део Петроварадина
Локација: Прерадовићева 115, Петроварадин

Топлотно подручје Топлане „Петроварадин“ обухвата следеће улице:

Фрање Стефановића Фрушкогорског одреда
Подунавског одреда Прерадовићева

Производња и снабдевање топлотном енергијом на подручју Града Новог Сада, Петроварадина и Сремских Карловаца

Поштовање заједнице и корисника, искуство и стручност, жеља за учењем, индивидуални и организациони развој те еколошка одговорност су темељне вредности нашег предузећа.