Поуздана услуга

Топли дом без бриге о услузи грејања

Јавно комунално предузеће

"Новосадска топлана" Нови Сад

Топлана „Дудара“

Топлана „Дудара“ – 1987. год.

Гориво: природни гас
Инсталисана снага извора: 3,34 MW
Топлотно подручје: Сремски Карловци
Локација: Доситеја Обрадовића 26, Сремски Карловци

Топлотно подручје Топлане „Дудара“ обухвата следеће улице:

Доситеја Обрадовића

Гаврила Принципа

Карловачких ђака

Производња и снабдевање топлотном енергијом на подручју Града Новог Сада, Петроварадина и Сремских Карловаца

Поштовање заједнице и корисника, искуство и стручност, жеља за учењем, индивидуални и организациони развој те еколошка одговорност су темељне вредности нашег предузећа.