Топлотна енергија за припрему топле потрошне воде се испоручује континуирано 24 сата.

Leave a Reply