Свих шест топлана у даљинском систему Новосадске топлане су у функцији и раде по редовном режиму рада у складу са спољним температурама. Топлотна енергија за грејање и припрему топле потрошне воде се испоручује континуирано 24 сата.

Leave a Reply