Топлотна енергија за припрему топле потрошне воде испоручује се континуирано 24 сата.

Leave a Reply