Поуздана услуга

Топли дом без бриге о услузи грејања

Јавно комунално предузеће

"Новосадска топлана" Нови Сад

Лиценца за обављање енергетске делатности производњу топлотне енергије
Лиценца за обављање енергетске делатности дистрибуције топлотне енергије
Лиценца за обављање енергетске делатности снабдевања топлотном енергијом
Лиценца за обављање енергетске делатности комбинована производња електричне и топлотне енергије

Производња и снабдевање топлотном енергијом на подручју Града Новог Сада, Петроварадина и Сремских Карловаца

Поштовање заједнице и корисника, искуство и стручност, жеља за учењем, индивидуални и организациони развој те еколошка одговорност су темељне вредности нашег предузећа.